top of page

מאמרים ומחקרים על שיטת TMS

כאן תוכלו לקבל גישה למאמרים ומחקרים מדעיים שמדגימים כיצד במקרים רבים מאוד לשינויים במבנה הגוף אין כלל קשר לכאב. כמו כן, תוכלו לראות כיצד המחקר מדגים פעם אחר פעם כיצד מה שאנחנו חושבים ומרגישים ביחס לכאב, וכן האופן שבו אנו מתנהגים והפעולות שאנו בוחרים לעשות (או אלו שאנו בוחרים להימנע מהן) משפיעים באופן דרמטי על הסבל מהכאב מחד, ועל היכולת לעזור למטופלים להירפא ממנו מאידך.

חשוב לנו לציין כי רשימה זו אינה שואפת להציג את כל הספרות המדעית הקיימת בתחום, אלא לספק מראי מקום חשובים להכרת הנושא. בתחום זה מושקעים כיום משאבים ומאמצים מחקריים רבים, והידע הולך ומתרחב מיום ליום. פרסומים רבים מופיעים בכתבי עת רפואיים ומדעיים מובילים בעולם כמו למשל The New England Journal of Medicine, the British Medical Journal, The Lancet, Pain, The Journal of Pain ורבים נוספים.

 1. Jensen, Maureen C., et al. "Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain." New England Journal of Medicine 331.2 (1994): 69-73.‏

 2. Lund, N., A. Bengtsson, and Per Thorborg. "Muscle tissue oxygen pressure in primary fibromyalgia." Scandinavian Journal of Rheumatology 15.2 (1986): 165-173.‏

 3. Sarno, John E. Healing Back Pain: the Mind-Body Connection. Grand Central Life & Style, 2010. 40

 4. Goldberg, D. S., & McGee, S. J. (2011). Pain as a global public health priority. BMC public health, 11(1), 770.‏

 5. Foege, William H. "Adverse childhood experiences." A public health perspective. Am J Prev Med 14.4 (1998): 354-5.‏

 6. Moseley, G. L., Nicholas, M. K., & Hodges, P. W. (2004). A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. The Clinical journal of pain, 20(5), 324-330.‏

 7. Schechter, David, et al. "Outcomes of a mind-body treatment program for chronic back pain with no distinct structural pathology: A case series of patients diagnosed and treated as tension myositis syndrome." Alternative therapies in health and medicine 13.5 (2007): 26-35.‏

 8. Louw, Adriaan, et al. "The effect of neuroscience education on pain, disability, anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain." Archives of physical medicine and rehabilitation 92.12 (2011): 2041-2056.‏

 9. Moseley, G. Lorimer. "Evidence for a direct relationship between cognitive and physical change during an education intervention in people with chronic low back pain." European Journal of Pain 8.1 (2004): 39-45.‏

 10.  Melzack, Ronald, and Patrick D. Wall. "Pain mechanisms: a new theory." Science 150.3699 (1965): 971-979.‏

 11. Professor Lorimer Mosely, 'The Pain Revolution', April 2017 https://www.youtube.com/watch?v=oji2mfcjisk BMJ 1995;310:70 p.31

 12. Kawchuk, Gregory N., et al. "Real-time visualization of joint cavitation." PloS one 10.4 (2015): e0119470.

 13. Healing Back Pain, The Mind Body Prescription. Dr. John E. Sarno - DVD lecture

 14. Sarno, John E. Healing Back Pain: the Mind-Body Connection. Grand Central Life & Style, 2010. 103-4

 15. Sarno, John E. The divided mind. Gerald Duckworth & Co, 2011.‏91-98

 16. Zamorano, Anna M., et al. "Pain sensitivity and tactile spatial acuity are altered in healthy musicians as in chronic pain patients." Frontiers in human neuroscience 8 (2015): 1016.‏‏

 17. Moseley, G. Lorimer, and Arnoud Arntz. "The context of a noxious stimulus affects the pain it evokes." PAIN® 133.1-3 (2007): 64-71.‏

 18. All the Rage: A Film About Dr Sarno, Emotions, and Health, Sharon K. Farber Ph.D. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mind-body-connection/201412/all-the-rage-film-about-dr-sarno-emotions-and-health

 19. All The Rage – Saved by Sarno 2016, a documentary film by David Beilinson, Michael Galinsky, Suki Howley

 20. Takatalo, Jani, et al. "Prevalence of degenerative imaging findings in lumbar magnetic resonance imaging among young adults." Spine 34.16 (2009): 1716-1721.

 21. Brinjikji, W., et al. "Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations." American Journal of Neuroradiology 36.4 (2015): 811-816.

 22. Tertti, M. O., et al. "Low-back pain and disk degeneration in children: a case-control MR imaging study." Radiology 180.2 (1991): 503-507.

 23. Felitti, Vincent J., et al. "Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study." American journal of preventive medicine 14.4 (1998): 245-258.‏

 24. Lampe, Astrid, et al. "Chronic pain syndromes and their relation to childhood abuse and stressful life events." Journal of psychosomatic research 54.4 (2003): 361-367.‏

 25. Matsudaira, Ko, et al. "Assessment of psychosocial risk factors for the development of non-specific chronic disabling low back pain in japanese workers—findings from the Japan Epidemiological Research of Occupation-related Back Pain (JOB) study."Industrial health 53.4 (2015): 368-377.

 26. Eisenberger, Naomi I., Matthew D. Lieberman, and Kipling D. Williams. "Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion." Science 302.5643 (2003): 290-292.

 27. Kross, Ethan, et al. "Social rejection shares somatosensory representations with physical pain." Proceedings of the National Academy of Sciences108.15 (2011): 6270-6275.

 28. de Heer, Eric W., et al. "The association of depression and anxiety with pain: a study from NESDA." PloS one 9.10 (2014): e106907.

 29. Burns, J. W. (2006). Arousal of negative emotions and symptom-specific reactivity in chronic low back pain patients. Emotion, 6(2), 309-319.

 30. Lumley, Mark A., et al. "Pain and emotion: a biopsychosocial review of recent research." Journal of clinical psychology 67.9 (2011): 942-968.

 31. Mehling, Wolf E., and Niklas Krause. "Are difficulties perceiving and expressing emotions associated with low-back pain?: The relationship between lack of emotional awareness (alexithymia) and 12-month prevalence of low-back pain in 1180 urban public transit operators." Journal of psychosomatic research58.1 (2005): 73-81.

 32. Professor Lorimer Mosely, 'The Pain Revolution', April 2017 https://www.youtube.com/watch?v=oji2mfcjisk

 33. Vlaeyen, Johan WS, and Steven J. Linton. "Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art." Pain 85.3 (2000): 317-332

 34. Romeo Vitelli PhD. Chronic Pain, Aging and staying healthy, Psychology Today https://www.psychologytoday.com/intl/blog/media-spotlight/201405/chronic-pain-aging-and-staying-healthy

 35. Procacci, Paolo, and Marco Maresca. "Descartes' physiology of pain." Pain 58.2 (1994): 133.

 36. Quartana, Phillip J., Claudia M. Campbell, and Robert R. Edwards. "Pain catastrophizing: a critical review." Expert review of neurotherapeutics 9.5 (2009): 745-758.

 37. Vlaeyen, Johan WS, and Steven J. Linton. "Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art." Pain 85.3 (2000): 317-332.

 38. Moseley, G. Lorimer. "Imagined movements cause pain and swelling in a patient with complex regional pain syndrome." Neurology 62.9 (2004): 1644-1644.

 39. Moseley, G. Lorimer, et al. "Thinking about movement hurts: the effect of motor imagery on pain and swelling in people with chronic arm pain." Arthritis Care & Research: Official Journal of the American College of Rheumatology 59.5 (2008): 623-631.

 40. Brown, T. H., Y. Zhao, and V. Leung. "Hebbian plasticity." (2009): 1049-1056.

 41. Miguez, Gonzalo, Mario A. Laborda, and Ralph R. Miller. "Classical conditioning and pain: conditioned analgesia and hyperalgesia." Acta psychologica 145 (2014): 10-20.

 42. Madden, Victoria J., et al. "Pain by association? Experimental modulation of human pain thresholds using classical conditioning." The Journal of Pain17.10 (2016): 1105-1115.

 43. Williams, Amy E., and Jamie L. Rhudy. "The influence of conditioned fear on human pain thresholds: does preparedness play a role?." The Journal of Pain 8.7 (2007): 598-606.

 44. Pascual Leone, Alvaro. "The brain that plays music and is changed by it." Annals of the New York Academy of Sciences 930.1 (2001): 315-329.

 45. Davidson, Richard J., and Antoine Lutz. "Buddha's brain: Neuroplasticity and meditation [in the spotlight]." IEEE signal processing magazine 25.1 (2008): 176-174.

 46. Schouten, J. S., J. Passchier, and H. A. Valkenburg. "The associations of neck pain with radiological abnormalities of the cervical spine and personality traits in a general population." The Journal of rheumatology 18.12 (1991): 1884-1889.

 47. Woodforde, J. M., and H. Merskey. "Personality traits of patients with chronic pain." Journal of Psychosomatic Research 16.3 (1972): 167-172.

 48. Avenanti, Alessio, et al. "The pain of a model in the personality of an onlooker: influence of state-reactivity and personality traits on embodied empathy for pain." Neuroimage 44.1 (2009): 275-283.

 49. Kempke, Stefan, et al. "Self-critical perfectionism and its relationship to fatigue and pain in the daily flow of life in patients with chronic fatigue syndrome."Psychological medicine 43.5 (2013): 995-1002.

 50. Van Eijsden-Besseling, M. D. F., et al. "Perfectionism and coping strategies as risk factors for the development of non-specific work-related upper limb disorders (WRULD)." Occupational Medicine 54.2 (2004): 122-127.

 51. Linton, Steven J. "A review of psychological risk factors in back and neck pain." Spine 25.9 (2000): 1148-1156.

 52. Davidson, Richard J., and Sharon Begley. The emotional life of your brain: How its unique patterns affect the way you think, feel, and live--and how you can change them. Penguin, 2012. 1-11

 53. Understanding Pain and Pain Treatments - the mind body connection – a lecture by Prof. Howard Schubiner

 54. Treating Pain Using the Brain - David Butler https://www.youtube.com/watch?v=4ABAS3tkkuE&t=66s

 55. Pleger, Burkhard, et al. "Sensorimotor returning in complex regional pain syndrome parallels pain reduction." Annals of neurology 57.3 (2005): 425-429.

 56. Pascual-Leone, Alvaro, et al. "The plastic human brain cortex." Annu. Rev. Neurosci. 28 (2005): 377-401.

 57. The role the brain plays in pain, The Mind Body Syndrome lecture by Dr. Howard Schubiner

 58. Holtorf, Kent. "Diagnosis and treatment of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in patients with chronic fatigue syndrome (CFS) and fibromyalgia (FM)." Journal of chronic fatigue syndrome 14.3 (2007): 59-88.

 59. Goleman, Daniel. Emotional intelligence. Bantam, 2006.‏

 60. Schubiner, Haward Time for a paradigm shift about pain, Nov.5 2006

 61. MPQ, McGill Pain Questionnaire, Chronic Pain Grade Scale, and Bodily Pain Scale. "Measures of adult pain." Arthritis Care & Research 63.S11 (2011): S240-S252.

 62. מניעה וטיפול בכאבי גב, ההסתדרות הרפואית בישראל, ערוך על ידי ד"ר שמואל רייס, ד"ר אמנון להד וקבוצת העבודה הישראלית לכתיבת ההנחיות לכאבי גב תחתון

 63. Mannion, Anne F., Jens Ivar Brox, and Jeremy CT Fairbank. "Comparison of spinal fusion and nonoperative treatment in patients with chronic low back pain: long-term follow-up of three randomized controlled trials." The spine journal 13.11 (2013): 1438-1448.

 64. Van Tulder, Maurits, et al. "Chapter 3 European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care." European spine journal 15 (2006): s169-s191.

 65. Moseley, J. Bruce, et al. "A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee." New England Journal of Medicine 347.2 (2002): 81-88.

 66. Moseley, G. Lorimer. "Joining forces–combining cognition-targeted motor control training with group or individual pain physiology education: a successful treatment for chronic low back pain." Journal of Manual & Manipulative Therapy 11.2 (2003): 88-94.

 67. Dahm, Kristin Thuve, et al. "Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low‐back pain and sciatica." Cochrane database of systematic reviews 6 (2010).

 68. Ben-Ami, Noa, et al. "Increasing recreational physical activity in patients with chronic low back pain: a pragmatic controlled clinical trial." journal of orthopaedic & sports physical therapy 47.2 (2017): 57-66.

 69. נועה בן עמי, מחקר: מתגברים על הפחד מתנועה – וכאבי הגב פוחתים, 7.5.18, הארץ

 70. Vlaeyen, Johan WS, et al. "Fear of movement/(re) injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance." Pain 62.3 (1995): 363-372.

 71. International association for the study of pain, Taxonomy Pain

 72. The Divided Mind - The Epidemic of Mindbody Disorders an interview with Dr. Sarno

 73. Lumley, Mark A., et al. "Emotional awareness and expression therapy, cognitive-behavioral therapy, and education for fibromyalgia: a cluster-randomized controlled trial." Pain 158.12 (2017): 2354.

 74. Fitzcharles, Mary-Ann, et al. "Nociplastic pain: towards an understanding of prevalent pain conditions." The Lancet 397.10289 (2021): 2098-2110.

 75. Ashar, Yoni K., et al. "Effect of pain reprocessing therapy vs placebo and usual care for patients with chronic back pain: a randomized clinical trial." JAMA psychiatry 79.1 (2022): 13-23. 

bottom of page